quinta-feira, 20 de maio de 2010

Social Faker lyrics

Romaji


Fuck up Fuck up
Tantanna tsura Kitanee satsu
Jidaijitaigoto netsuzoujiken
Mikudasukibun ikaganamonda 

Fuck off Fuck off
Gishuwa shinsou
"Shishouwa nai kireigotonara makasete oke"
Sutta mondanara naretamonsa 

Fuck ! Fuck ! Fuck ! Fuck ! 

Furiagero kobushiwo
Jidaiwo kaero 

Be About to hit IT
Give Me Voices of Assent For Fuckin'Witherer 

Wake up Wake up
Sandouno koe Kiteruze ima
Jidaijitai goto kaikaku
Omaerano tega jidaiwo kaeru saa ikuzo

Nenhum comentário:

Postar um comentário